Σχετικά με τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μας – Ο π. Ιωάννης Κρεστιάνκιν (+2006) & ο Νικόλαος Σεργκέβιτς Λεονόφ, Ιστορικός Καθηγητής

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

 

Σχετικά με τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μας

Ο π. Ιωάννης Κρεστιάνκιν (+2006) & ο Νικόλαος Σεργκέβιτς Λεονόφ,

Ιστορικός Καθηγητής

Οι Φύλακες Άγγελοι όχι µόνο µας βάζουν καλούς λογισµούς για την αιώνια σωτηρία µας, αλλά πραγµατικά µας φυλάνε στις συνθήκες της ζωής.

Η λέξη «φύλακας» δεν είναι καθόλου αλληγορία, είναι η πολύτιµη εµπειρία πολλών γενεών χριστιανών.

Για παράδειγµα, η Εκκλησία δικαιολογηµένα µας προσκαλεί, στις ευχές της για τους ταξιδευτες, να ζητάµε από τον Κύριο την ιδιαίτερη προστασία τού Φύλακα Αγγέλου. Πράγµατι, πού αλλού, αν όχι σε ταξίδια που είναι γεµάτα απρόβλεπτους κινδύνους, µας είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη προστασία τού Θεού;

Δεκατρία περίπου χρόνια πριν, εγώ κι ο ενορίτης µας Νικόλαος Σεργκέγεβιτς Λεόνοφ, καθηγητής ιστορικός, αντιστράτηγος των µυστικών υπηρεσιών και επί πολλά χρόνια συνεργάτης τής τηλεοπτικής εκποµπής «Ρωσικό σπίτι», ήµασταν στη Μονή των Σπηλαίων τού Πσκώφ.

Εκεί ο Νικόλαος Σεργκέγεβιτς γνωρίστηκε για πρώτη φορά µε τον π. Ιωάννη Κρεστιάνκιν, ο οποίος όχι απλά του προξένησε τροµερή εντύπωση αλλά και τον βοήθησε πάρα πολύ µε τις προσευχές του, όπως ο ίδιος ο Λεόνοφ διηγούνταν. Ο Νικόλαος Σεργκέγεβιτς εκείνα τα χρόνια µόλις έµπαινε στη ζωή της Εκκλησίας και του γεννιόνταν πολλά ερωτήµατα. Συγκεκριµένα, µου ζητούσε να του εξηγήσω τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τον κόσµο των αγγέλων. Προσπάθησα πολύ, αλλά Continue reading “Σχετικά με τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μας – Ο π. Ιωάννης Κρεστιάνκιν (+2006) & ο Νικόλαος Σεργκέβιτς Λεονόφ, Ιστορικός Καθηγητής”

Advertisements

Homilía sobre los Santos Ángeles, por San Juan de Kronstadt, Rusia (+1908) ╰⊰¸¸.•¨* Spanish

http://latinamericaofmyheart.wordpress.com

LATIN AMERICA OF MY HEART

Homilía sobre los Santos Ángeles,

por San Juan de Kronstadt, Rusia (+1908)

Fuente:

https://cristoesortodoxo.com

Homilía sobre los Santos Ángeles, por San Juan de Kronstadt

CRISTO ES ORTODOXO

En ocasión de la festividad de San Miguel Arcángel y de los demás poderes celestiales (8 de Noviembre)

“A los vientos haces tus mensajeros, y ministros tuyos los relámpagos centellantes” (Salmos 103:4)

Estas son las palabras del rey y profeta David. Con estas palabras dijo que Dios creó las sabias mentes, los espíritus incorporales, siervos leales a Él, que arden con amor eterno por Dios, cumplen la voluntad de Dios y habitan en la Luz inaccesible del Trono de la Gloria. El Señor creó los ángeles como sabios, poderosos, eternamente santos, todo pureza y divina verdad. Considerad esto, queridos hermanos y hermanas, profundizad en esto con vuestras mentes. El Señor dividió a los ángeles en nueve órdenes o rangos: los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, las autoridades, y otros; todos obedecen a cada uno: los rangos menores obedecen a los mayores. En la semejanza de las jerarquías celestiales, el Señor estableció tres rangos en la Iglesia Militante: los obispos, sacerdotes, y diáconos, que también obedecen a cada uno.

Dios creo una innumerable multitud de ángeles. Cuando veníais esta mañana a la liturgia, quizá alguno de vosotros miró al cielo y vio cuántas estrellas llenaban el cielo. Hay tantas estrellas que parece que el cielo esté lleno de semillas de amapola. Ningún mortal puede contarlas todas. Así como nadie puede contar las estrellas del cielo, así tampoco se puede contar el número de los santos ángeles. Una estrella brilla más, otra menos, pero cada una de ellas es más grande que nuestro mundo, más amplia que la tierra, y esto se conoce y ha sido probado.

La incontable multitud de ángeles que continúan en el cielo, en la presencia de Dios, cumplen su voluntad y eternamente lo glorifican. Algunos de ellos son designados por Dios a los humanos, y son nuestros ángeles guardianes que protegen a la gente durante sus vidas, desde el bautismo hasta la muerte, los libran del mal y los dirigen hacia la verdad y la bondad. Si una persona vive rectamente, sentirá esto en sí mismo. Pensad, queridos hermanos y hermanas, cuán cerca están los ángeles de nosotros.

Hoy celebramos la sinaxis del Arcángel Miguel y de los Poderes Incorpóreos. Probablemente sabéis o habéis oído sobre el milagro realizado por el Arcángel Miguel. Alguna gente impía decidió matar a San Arquipo y destruir la iglesia que construyó; condujeron un gran río hacia la iglesia, pero el Arcángel Miguel se le apareció a Arquipo, lo consoló, separó un acantilado rocoso, y dirigió el río hacia el abismo de rocas, para que el agua no inundara la iglesia, y así, la iglesia y San Arquipo fueron salvados.

Los ángeles no son propensos al pecado, no pueden tener incluso pensamientos pecaminosos, sus nociones y pensamientos son puros. Son impartidos con total perfección, son siempre sabios, siempre firmes, siempre buenos. Firmemente establecen su amor en Dios, en la santidad y la verdad y no caen en el pecado, solo algunos de ellos, un tercio del total, entristeció al Señor con su desobediencia y no pudieron seguir siendo ciudadanos del cielo; fueron expulsados por Dios. Y vosotros, hermanos, debéis emular a los ángeles siendo leales a Dios, y tras haber sido ciudadanos de la patria terrenal, os convertiréis en co-ciudadanos con ellos en la patria celestial. Emulad a los ángeles, especialmente porque habéis sido creados a imagen de Dios; este don es común a los ángeles y a los hombres. Honrad a los ángeles, mis queridos hermanos, imitad su santidad, su amor y su devoción a Dios, y seréis dignos de la vida bienaventurada en el cielo, junto con ellos. Amén.

Traducido por P.A.B

Η Ντιάνα και οι δύο Άγιοι Άγγελοι

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Η Ντιάνα και οι δύο Άγιοι Άγγελοι

Μία νεαρή κοπέλλα ἐπέστρεφε μέ τά πόδια στό σπίτι της μετά ἀπό βραδινή διασκέδασι. Καθώς προχωροῦσε στό δρόμο, ἡ Ντιάνα παρακάλεσε τό Θεό νά τήν προστατεύη ἀπό κάθε κίνδυνο καί κακό.

Ὅταν ἔφτασε στό δρομάκι, γιά νά φτάση πιό γρήγορα σπίτι της, ἀποφάσισε νά τό ἀκολουθήση. Ὄμως, στά μισά τῆς διαδρομῆς, πρόσεξε ἕνα ἄνδρα πού στεκόταν λίγο παρακάτω, σάν νά τήν περίμενε. Ἀνησύχησε καί ἄρχισε νά προσεύχεται, ζητώντας βοήθεια.

Ἀμέσως τήν τύλιξε ἕνα ἀνακουφιστικό συναίσθημα ἠρεμίας καί ἀσφαλείας. Ἔνιωθε σάν νά περπατοῦσε κάποιος μαζί της. Ὅταν ἔφτασε τό τέλος ἐκείνου τοῦ δρόμου, πέρασε δίπλα ἀπ᾽ τόν ἄνδρα καί πῆγε σπίτι της ἀσφαλής. Τήν ἑπόμενη μέρα, διάβασε στήν ἐφημερίδα ὅτι βίασαν μία νεαρή κοπέλλα στόν ἴδιο δρόμο, εἴκοσι μόλις λεπτά ἀφότου εἶχε περάσει αὐτή.

Εὐχαριστώνας τό Θεό πού ἦταν ἀσφαλής καί γιά νά βοηθήση τή νεαρή γυναίκα, ἀποφάσισε νά πάη στό ἀστυνομικό τμῆμα. Πίστευε ὅτι μποροῦσε νά ἀναγνωρίση τόν ἄνδρα, γι᾽ αὐτό καί τούς εἶπε τήν ἱστορία. Μόλις εἶδε τούς ὑπόπτους, ἀμέσως ἀναγνώρισε τόν ἄνδρα πού εἶχε δεῖ στό δρομάκι τό προηγούμενο βράδυ.

Ὅταν εἶπαν στόν ἄνδρα ὅτι τόν εἶχαν ἀναγνωρίσει, ἀμέσως ἐκεῖνος κατέρρευσε καί ὁμολόγησε. Ὁ ἀστυνομικός εὐχαρίστησε τήν κοπέλλα γιά τή γενναιότητά της καί τήν ρώτησε ἄν ὑπῆρχε κάτι πού θά μποροῦσαν νά κάνουν γι᾽ αὐτήν. Ἐκείνη τούς ρώτησε ἄν μποροῦσαν νά κάνουν στόν ἄνδρα μία ἐρώτησι. Ἦταν περίεργη νά μάθη γιατί δέν εἶχε ἐπιτεθεῖ σ᾽ αὐτήν.

Ὅταν τόν ρώτησαν οἱ ἀστυνομικοί, ἐκεῖνος ἀπάντησε: “Γιατί δέν ἦταν μονή της. Εἶχε δύο ἄνδρες πού περπατοῦσαν μαζί της, ἕνα σέ κάθε πλευρό της”.

Concerning Angels – Saint John of Damascus (+749)

http://easternorthodoxchuch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

9735b317d93c930abac48bd56e988968

Concerning Angels

by Saint John of Damascus (+749)

He is Himself the Maker and Creator of the angels: for He brought them out of nothing into being and created them after His own image, an incorporeal race, a sort of spirit or immaterial fire: in the words of the divine David, He maketh His angels spirits, and His ministers a flame of fire: and He has described their lightness and the ardor, and heat, and keenness and sharpness with which they hunger for God and serve Him, and how they are borne to the regions above and are quite delivered from all material thought.

An angel, then, is an intelligent essence, in perpetual motion, with free-will, incorporeal, ministering to God, having obtained by grace an immortal nature: and the Creator alone knows the form and limitation of its essence. But all that we can understand is, that it is incorporeal and immaterial. For all that is compared with God Who alone is incomparable, we find to be dense and material. For in reality only the Deity is immaterial and incorporeal.

The angel’s nature then is rational, and intelligent, and endowed with free-will, change. able in will, or fickle. For all that is created is changeable, and only that which is uncreated is unchangeable. Also all that is rational is endowed with free-will. As it is, then, rational and intelligent, it is endowed with free-will: and as it is created, it is changeable, having power either to abide or progress in goodness, or to turn towards evil.

It is not susceptible of repentance because it is incorporeal. For it is owing to the weakness of his body that man comes to have repentance.

It is immortal, not by natures but by grace. For all that has had beginning comes also to its natural end. But God alone is eternal, or rather, He is above the Eternal: for He, the Creator of times, is not under the dominion of time, but Continue reading “Concerning Angels – Saint John of Damascus (+749)”

Οι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού – Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή

http://katixisi-orthodoxos-xristianismos.blogspot.com

ΚΑΤΗΧΗΣΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Οι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή

Πολλοί από τους ανθρώπους έχουν συνδέσει τους Αγγέλους με τα παραμύθια. Άλλοι νομίζουν ότι είναι διακοσμητικά στοιχεία της γιορτής των Χριστουγέννων. Υπάρχουν και κάποιοι που γνωρίζουν τους αγγέλους από τα έργα τέχνης καλλιτεχνών, κυρίως, της βικτωριανής σχολής.

Οι χριστιανοί όμως γνωρίζουμε πως οι Άγγελοι αποτελούν ζωντανή πραγματικότητα και δεν ανήκουν στην μυθολογία ή στην έμπνευση. Είναι ενεργητικές και δραστήριες παρουσίες μέσα στον κόσμο και μάλιστα αποτελούν δυναμικό μέρος του. Όποιος αγνοεί τους Αγγέλους, στην ουσία στερεί την ζωή του από την προστασία τους, την φροντίδα, την βοήθεια και την παρηγοριά τους, την οποία χαρίζει σε μας ο Θεός όταν το ζητάμε με την προσευχής μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ζωή των άλλων δεν έχει αξία. Ο θάνατος έγινε το πιο συνηθισμένο φαινόμενο, τόσο οικείο σε μας, που το βλέπουμε καθημερινά στα Μέσα Ενημέρωσης και δεν μας προκαλεί κάποια ανησυχία ή εντύπωση. Οι ασθένειες κυριαρχούν ακόμη και με την μορφή παγκόσμιων επιδημιών, όπως ο Έμπολα. Οι ισχυροί της γης εκλιπαρούν για ειρήνη στις διεθνείς συσκέψεις και όταν επιστρέφουν στους… οίκους τους, πωλούν όπλα.

Τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν αλλεπάλληλες πλημμύρες, σεισμούς, ξηρασίες που είναι συνέπεια της ανθρώπινης κακοποίησης της φύσης. Σε ένα τέτοιο κόσμο, λοιπόν, είναι πολύ ελπιδοφόρο για μας να ξέρουμε ότι υπάρχουν άγγελοι που Continue reading “Οι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού – Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή”

Holy Bible verses about Holy Angels and humans

http://multilingualholybible.wordpress.com

MULTILINGUAL HOLY BIBLE

Holy Bible verses about Holy Angels and humans

Hebrews 1:1-14
Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, “You are my Son, today I have begotten you”? Or again, “I will be to him a father, and he shall be to me a son”? …

Hebrews 13:2
Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.

Hebrews 2:9
But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone.

Hebrews 1:14
Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation?

1 Corinthians 11:10
That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.

1 Corinthians 6:3
Do you not know that we are to judge angels? How much more, then, matters pertaining to this life!

Psalm 103:20
Bless the Lord, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word!

Psalm 91:11-12
For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.

Jude 1:9
But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, “The Lord rebuke you.”

Luke 16:22
The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s side. The rich man also died and was buried,

Luke 15:10
Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.”

Isaiah 6:2
Above him stood the seraphim. Each had six wings: with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew.

Matthew 25:41
“Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you cursed, into the Continue reading “Holy Bible verses about Holy Angels and humans”

Με την πρώτη και την τελευταία καμπάνα…

db0bc56fb56cb7eff2b1979555dcf60c.jpg

Μέ τήν πρώτη καί τήν τελευταία καμπάνα…

Εἶπε ἕνας Ἁγιορείτης μοναχός:

“Μέ τήν πρώτη καί τήν τελευταία καμπάνα Ἅγιος Ἅγγελος σημειώνει τό ἀπουσιολόγιο καί τό καταθέτει στό οὐράνιο στρατηγεῖο”.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ