Ερώτηση: Οι Άγιοι Άγγελοι και οι δαίμονες είναι πανταχού παρών;

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Ερώτηση: Οι Ἅγιοι Άγγελοι και οι δαίμονες είναι πανταχού παρών;

Απάντηση:

Όχι, ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες είναι πανταχού παρών. Αλλά ως πνεύματα μπορούν να διανύουν τις αποστάσεις πολύ γρήγορα. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών.

Advertisements