De Priester en de Engel – Vader Stephanos Anagnostopoulos, Griekenland╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://divineliturgyexperiences.wordpress.com

DIVINE LITURGY – EXPERIENCES

De Priester en de Engel

Vader Stephanos K. Anagnostopoulos, Griekenland:

De volgende gebeurtenis wordt ons overgeleverd dankzij Vader Gabriël, die een langdurige periode abt was van het I.M. Dionysiosklooster op de Berg Athos, Griekenland:

“Er leefde eens een zeer vrome priester. Hoewel hij nauwelijks kon lezen of schrijven, was hij toch priester geworden en een prediker, die een sterk Geloof, grote deugden bezat en vele spirituele strijd heeft gevoerd. Hij had de gewoonte urenlang opzij van de proskomedie-tafel te staan, ondanks het feit dat zijn ledematen met spataderen bedekt waren, waarbij regelmatig bloedingen optraden. Er waren zelfs momenten waarop men het bloed naar beneden kon zien lopen, terwijl hij rechtop de gedachtenisbriefjes van de mensen aan het oplezen was. Hij was een mens, die tot zijn laatste adem in het zadel blijven, terwijl zijn ziel net na de Goddelijke Liturgie vetrokken zou zijn.

Zoals hij nauwelijks wist hoe hij moest lezen of schrijven plaatste hij – door een misverstand – bij het noemen van de namen de stukjes brood niet op de juiste plaats op de Heilige Diskos. Wanneer het gedeelte van de All-Heilige Moeder Gods bovenaan de Heilige Diskos geplaatst wordt is het gebruikelijk dat de priester zegt: “De koningin stond aan uw rechterhand…”.

De Vader – priester had echter de gewoonte, wanneer hij zei: ”aan uw rechterhand” het deel van de All heilige moeder Gods aan de rechterkant van het Lam te plaatsen; met andere woorden hij was gewoon de delen verkeerd naast elkaar te plaatsen.

Bij gelegenheid van een diakenwijding bezocht een Hierarch [bisschop] het heilig klooster. Tijdens de Lofpsalmen, toen de bisschop in vol ornaat in het altaar kwam, ging deze – toen de Proskomedie tot op zekere hoogt maximaal voorbereid was zijn ding doen; vanaf dat ogenblik behoefde alleen de bisschop zijn gedachtenissen nog te doen. Daarbij bemerkte de bisschop dat de stukjes door de priester onjuist waren gerangschikt:

“… Je hebt de gedachtenisstukjes niet op de juiste plek neergelegd, vader”, zei hij tegen hem.“Vadertje kom eventjes hier. De AllHeilige Moeder Gods behoort hier te worden geplaatst en de gedachtenissen daar. Heeft niemand je dat geleerd; heeft nog nooit iemand toegezien hoe jij de Proskomedie uitvoert?”.

“Zeker m’n Eminentie”, antwoordde de hieromonnik. “Iedere dag [op een dag na] wanneer ik de Goddelijke Liturgie celebreer ziet de engel, die mij bijstaat wat ik doe, maar deze heeft mij helemaal niets gezegd. ik verontschuldig mij ten zeerste dat ik, analfabeet die ik ben, voor het maken van een dergelijke vergissing; ik zal van nu af aan voorzichtiger zijn”.

“… Wie zegt u? Wie zei je staat je hier bij?”, vroeg de bisschop: “Is het dan geen monnik die u bijstaat, die u helpt?”. “Nee“, zei de priester, “een engel des Heren”. De bisschop zweeg, wat zou deze hieromonnik toch gezegd hebben? Hij was verbaasd en had zich zeker gerealiseerd dat een heilige priester had ontmoet. ’s-Middags nam de bisschop, na de maaltijd, afscheid van de abt, evenals van de andere monniken en vertrok.

De volgende dag, toen het nog nacht was, ging de Vader priester naar de Heilige Altaar teneinde opnieuw de Proskomedie voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie te doen; de Engel des Heren kwam weer assisteren. Tijdens de handeling na het breken van het Lam, bemerkte de engel dat de priester de porties naar behoren had geplaatst.

“Hartstikke goed, vadertje!” zei deze tegen de priester. “Nu heb je ze goed geplaatst!” – “Ja, jij wist wel dat ik je, die fout al zo vele jaren liet maken!“.

“En waarom heb je me er niets van laten blijken; waarom heb je mij niet gecorrigeerd?“, vroeg de oude man.

“Ik heb het wel gezien, maar ik heb het recht niet om jou iets te vertellen. Ik ben onwaardig om een ​​priester te corrigeren”.

“God,” zo ging de engel verder, “Gebiedt mij om de priester te dienen“.

“Vooropgesteld, dat hij, de eerste is onder gelijken, heeft alleen een bisschop in zaken van de juiste weergave van de Ware Leer en de correcte uitvoering van de liturgische handelingen het recht u te corrigeren!”.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s