Synaxis van de Aartsengelen Michaël en Gabriël en alle hemelse machten – November 8 ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

Synaxis van de Aartsengelen

Michaël en Gabriël en alle hemelse machten

November 8

In de Orthodoxe traditie wordt op 8 november de Synaxis van de aartsengelen Michaël en Gabriël en alle hemelse machten gevierd.

De Engelen en Aartsengelen nemen een vooraanstaande positie in bij onze eredienst, de folklore en onze kunstbeleving.

De Aartsengel Michaël wordt in veel landen beschouwd als de patroonheilige van de luchtmacht.

In de Blijde boodschap wordt ons slechts drie aartsengelen overgebracht en met name genoemd, de aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël.

Michaël [“Wie is als God?”]: Michaël leidde de goede engelen naar de overwinning in de oorlog tegen Lucifer* [Satan] en slechte engelen.

Gabriël [“Man van God”] is de boodschapper van God aan de mensheid.

Raphaël [“Hulp van God”]: De barmhartige genezer, boodschapper van God om ziekte en pijn te komen verlichten .

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Advertisements

De Priester en de Engel – Vader Stephanos Anagnostopoulos, Griekenland╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://divineliturgyexperiences.wordpress.com

DIVINE LITURGY – EXPERIENCES

De Priester en de Engel

Vader Stephanos K. Anagnostopoulos, Griekenland:

De volgende gebeurtenis wordt ons overgeleverd dankzij Vader Gabriël, die een langdurige periode abt was van het I.M. Dionysiosklooster op de Berg Athos, Griekenland:

“Er leefde eens een zeer vrome priester. Hoewel hij nauwelijks kon lezen of schrijven, was hij toch priester geworden en een prediker, die een sterk Geloof, grote deugden bezat en vele spirituele strijd heeft gevoerd. Hij had de gewoonte urenlang opzij van de proskomedie-tafel te staan, ondanks het feit dat zijn ledematen met spataderen bedekt waren, waarbij regelmatig bloedingen optraden. Er waren zelfs momenten waarop men het bloed naar beneden kon zien lopen, terwijl hij rechtop de gedachtenisbriefjes van de mensen aan het oplezen was. Hij was een mens, die tot zijn laatste adem in het zadel blijven, terwijl zijn ziel net na de Goddelijke Liturgie vetrokken zou zijn.

Zoals hij nauwelijks wist hoe hij moest lezen of schrijven plaatste hij – door een misverstand – bij het noemen van de namen de stukjes brood niet op de juiste plaats op de Heilige Diskos. Wanneer het gedeelte van de All-Heilige Moeder Gods bovenaan de Heilige Diskos geplaatst wordt is het gebruikelijk dat de Continue reading “De Priester en de Engel – Vader Stephanos Anagnostopoulos, Griekenland╰⊰¸¸.•¨* Dutch”

Ερώτηση: Οι Άγιοι Άγγελοι και οι δαίμονες είναι πανταχού παρών;

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Ερώτηση: Οι Ἅγιοι Άγγελοι και οι δαίμονες είναι πανταχού παρών;

Απάντηση:

Όχι, ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες είναι πανταχού παρών. Αλλά ως πνεύματα μπορούν να διανύουν τις αποστάσεις πολύ γρήγορα. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών.

Wat zijn Serafim? Zijn Serafs Engelen? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

713587584308f836b0d3b7e344c4a396--the-netherlands-sun-rays.jpg

Seraphim-1.2.jpg

Wat zijn serafim? Zijn serafs engelen?

De serafim (vurigen, brandenden) zijn engelen die geassociëerd worden met het visioen van God dat de profeet Jesaja in de Tempel had, toen God hem riep om zijn profetische bediening te beginnen (Jesaja 6:1-7). Jesaja 6:2-4 verhaalt: “Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook”. Serafs zijn engelen die God onophoudelijk aanbidden.

Jesaja hoofdstuk 6 is de enige plaats in de Bijbel waar de serafim specifiek genoemd worden. Elke seraf had zes vleugels. Ze gebruikten er twee om te vliegen, twee om hun voeten te bedekken, en twee om hun gezichten mee te bedekken (Jesaja 6:2). De serafim vlogen rond de troon waar God op zat, terwijl ze lofliederen aan hem zongen waarmee ze de aandacht richtten op Gods glorie en majesteit. misschien beter: Deze wezens waren blijkbaar ook degenen die Jesaja reinigden toen hij zijn profetische bediening begon. Één van hen plaatste een gloeiende kool tegen Jesaja’s mond met de woorden: “Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan” (Jesaja 6:7). Serafim, net als de andere soorten engelen, zijn volledig gehoorzaam aan God. Net als de cherubim, zijn de serafim er voornamelijk op gericht God te aanbidden.

Bron:

C. Fred Dickason, Angels: Elect & Evil, Revised, MOODY PUBLISHERS / 1995 / PAPERBACK